I. TERMOGRĀFIJA

ēku siltuma zudumu iemeslu noteikšana, bojājumu vietu atklāšana, siltumizolācijas defektu noteikšana, izmantojot infrasarkano siltuma uztvērēju; iekšējo parametru (temperatūras un relatīvā mitruma), mērījumi, iekštelpu gaisa parametru atbilstību normatīvajām  sanitārajām prasībām;

Termogrāfija

  • Ar termogrāfijas palīdzību, izmantojot objektu radīto infrasarkano starojumu, var iegūt objekta (ēkas vai tās elementu) virsmas temperatūru attēlojumu. Termogrāfiju veic ar speciālu kameru. Lai precīzi noteiktu vietas, kur ir siltumenerģijas zudumi, temperatūras starpībai starp iekštelpām un ārtelpām jābūt vismaz 15º C. Tā gan apsaimniekotājam, gan iedzīvotājiem sniedz informāciju par siltuma zudumiem attēla veidā un palīdz atklāt norobežojošo konstrukciju siltumnoturības vājās vietas, t.sk. slēptos defektus.
  • Termogrāfiskajā apsekošanā tiek pārbaudītas ēkas fasādes, jumts, bēniņi, pagrabs un apkures, kā arī karstā ūdens apgādes cauruļvadi. Ar termogrāfijas palīdzību var pārbaudīt izpildīto darbu kvalitāti.