V. Būvju tehniskā apsekošana saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem

Lai ēkas ekspluatācija būtu droša nepieciešama kvalitatīva, periodiska būvju tehniskā apsekošana. Speciālistu slēdziens sniedz gan apstiprinājumu par ēkas izmantošanas atļauju, gan reputāciju un uzticību ārējās komunikācijas gadījumā.

Ko ietver būvju tehniskā apsekošana?

Būvju tehniskā apsekošana  ietver vairākus nozīmīgus procesus gan problēmu noteikšanai un risināšanai, gan kopējā stāvokļa rūpīgai izvērtēšanai.

 • Rūpīga visu ēkas daļu mehāniskās izturības, nolietojuma un drošības novērtēšana;
 • Obligāta pirms atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai;
 • Nepieciešama daudzdzīvokļu ēkām, publiskajām un ražošanas ēkām;
 • būvju tehniskā apsekošana veic sertificēts un pieredzējis būvinženieris;
 • būvju tehniskā apsekošana ļauj laikus pamanīt un novērst bojājumus, kā arī efektivizēt atjaunošanas vai pārbūves procesu.
 • Būvju tehniskā apsekošana ietver:
 • Būves un to daļu sistemātisku apsekošanu un novērtēšanu
 • Kopējā ēkas stāvokļa noteikšanu
 • Detaļās izskaidrotas informācijas sniegšanu par individuālu daļu stāvokli
 • Spriedumu par ēkas atbilstību normatīvajiem aktiem
 • Spriedumu par ēkas atbilstību būvniecības tehniskajiem kritērijiem
 • Problēmu noteikšanu un izskaidrošanu
 • Ieteikumus problēmu risināšanā
 • Rekomendācijas ēku uzlabošanai ilgtermiņā
 • Periodisku apsekošanu un slēdzienu sniegšanu

Būvju tehniskā apsekošana nepieciešama šādos gadījumos:

 • Ēka ir bojāta dabas katastrofu rezultātā
 • Ēkā ir noticis ugunsgrēks vai eksplozija
 • Tikko veikti renovācijas vai restaurācijas darbi
 • Ēka ir jānodod ekspluatācijā
 • Ir pagājis ilgs laiks kopš pēdējās apsekošanas
 • Ir radušās aizdomas par problēmām

Svarīgi atcerēties, ka nepieciešama regulāra būvju tehniskā apsekošana.

Kā mēs varam palīdzēt?

Biedrība "Patērētāju un īrnieku tiesību aizsardzības neatkarīgo ekspertu asociācija"  komandā darbojas sertificēti būvinženieri, kas sniegs ne tikai profesionālus pakalpojumus, bet arī nepieciešamos skaidrojumus un atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem. Būvinženieru konsultācijas noderēs visdažādākajos gadījumos, piem. izstrādājot projektu, nododot ēku ekspluatācijā, preventīvos nolūkos utt. Mūsu būvinženieru pieredzē ir dažāda lieluma un dažādas sarežģītības objektus – no privātmājām līdz trešās grupas ēkām.

Kādēļ izvēlēties mūs?

 • Ilggadēja pieredze ar jebkādas sarežģītības pakāpes objektu apsekošanu
 • Sertificēto būvinženieru komanda.
 • Normatīviem aktiem atbilstošās tehniskās dokumentācijas izstrāde
 • Konsultācijas un atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem

Pakalpojumi kurus sniedzam?

 • Tehniskās apsekošanas pakalpojumi
 • Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana saskaņā ar MK noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana
 • Konsultācijas projektēšanas jautājumos un ieteikumi ēkas stāvokļa uzlabošanai