VIII. mājas apsaimniekošanas pakalpojumi un konsultācijas

Mūsu pārvaldnieki ir sertificēti namu apsaimniekotāji un reģistrēts Ekonomikas ministrijas Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.

  • konsultēšana jautājumos, kas saistīti ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
  • klientu informēšana par viņu tiesībām, pienākumiem un iespējām, kas saistītas ar  kopīpašumu;
  • normatīvo aktu skaidrojumi nekustamā īpašuma jomā;