II. Apkures sistēmu ekspertīze

esošo ēkas apkures sistēmu un siltummezglu apskate un darbības analīze ar nolūku noteikt sistēmas iespēju nodrošināt iekštelpu gaisa normatīvo  temperatūru apkures sezonā;

Galvenais un ļoti būtisks iemesls, kādēļ namu apsaimniekotāji kopīgi ar iedzīvotājiem izvēlas modernizēt siltummezglus, ir ēkas iekšējās apkures sistēmas drošības paaugstināšana, plašas iespējas regulēt iekštelpu temperatūru un komforta līmeni, kā arī efektīvs un ekonomisks siltumenerģijas patēriņš. Rīga šobrīd vairāk nekā 90% daudzdzīvokļu dzīvojamo māju aprīkotas ar moderniem un pilnībā automatizētiem siltummezgliem, tāpat arī vairāk nekā 80% pašvaldības, juridiskā un privātā sektora īpašumos uzstādīti moderni siltummezgli.