Speciālistu darbības


I TERMOGRĀFIJA


 • Nodosim ekspluatācijā Jūsu īpašumu. Saskaņa Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi) noteikta būvju ekspluatācijā pieņemšanas procesuālā kārtība.
 • Mājas nodošanas ekspluatācijā  un  pērkot īpašumu - konsultācija 2021
 • Būvju tehniskā apsekošana saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem
 • tehniskās apsekošanas un neatkarīgās ekspertīzes veikšana ēku celtniecības un montāžas darbiem, inženierkomunikācijām, remontam un citiem pakalpojumiem;
 • Būvdarbu tāmēšana
 • Rremonta un apdares darbu novērtējumu;
 • Ēku siltuma zudumu iemeslu noteikšana, bojājumu vietu atklāšana, siltumizolācijas defektu noteikšana, izmantojot infrasarkano siltuma uztvērēju (termovizors - ierīce pētāmās virsmas temperatūras sadalījuma uzraudzībai.);
 • Iekšējo parametru (temperatūras un relatīvā mitruma), mērījumi, iekštelpu gaisa parametru atbilstību normatīvajām  sanitārajām prasībām;
 • pelējuma un pelējuma sēnīšu parādīšanās uz sienu iekšējām virsmām iemeslu noteikšana un ieteikumi to novēršanai;
 • esošo ēkas apkures sistēmu un siltummezglu apskate un darbības analīze ar nolūku noteikt sistēmas iespēju nodrošināt iekštelpu gaisa normatīvo  temperatūru apkures sezonā;
 • esošo vēdināšanas  sistēmu pārbaudi,  rekomendāciju sniegšana iekštelpu mikroklimata  uzlabošanai;
 • Objektu apsekošana un zaudējumu noteikšana pēc īpašuma bojājumu gadījumiem (saliešana, ugunsgrēks, un citi bojājumi);
 • mājas apsaimniekošanas pakalpojumi un konsultācijas
 • Mēbeļu ekspertīze.
 • Automobiļu tehniskā ekspertīze – krāsojuma kvalitātes pārbaude.