Ekspertīžu darbības

Ekspertīžu darbības

 • Metāla (stiegras, caurules) izvietojuma fiksēšana sienu, griestu un grīdu konstrukcijās. Krāsaino metālu ieskaitot. Koka sijas. Elektriskie vadi zem sprieguma. Cauruļvadu sieniņu biezuma mērīšana tiek veikta ar ultraskaņas ierīci, kas izslēdz vajadzību ņemt paraugus (izgriežot cauruļvada daļas), ļaujot cauruļvadu nolietojuma (korozija vai erozija) mērījumus veikt efektīvi un ar nelieliem izdevumiem.
  Pieejama plaša biezuma mērītāju izvēle - gan dažādu materiālu biezuma mērītāji, gan arī dažādu pārklājumu biezuma mērītāji, kas darbojas gan uz magnētiskiem, gan nemagnētiskiem pamatiem.
 • tehniskās apsekošanas un neatkarīgās ekspertīzes veikšana ēku celtniecības un montāžas darbiem, inženierkomunikācijām, remontam un citie
  m pakalpojumiem;
 • ēku siltuma zudumu iemeslu noteikšana, bojājumu vietu atklāšana, siltumizolācijas defektu noteikšana, izmantojot infrasarkano siltuma uztvērēju;
 • iekšējo parametru (temperatūras un relatīvā mitruma), mērījumi, iekštelpu gaisa parametru atbilstību normatīvajām  sanitārajām prasībām;
 • pelējuma un pelējuma sēnīšu parādīšanās uz sienu iekšējām virsmām iemeslu noteikšana un ieteikumi to novēršanai;
 • esošo ēkas apkures sistēmu un siltummezglu apskate un darbības analīze ar nolūku noteikt sistēmas iespēju nodrošināt iekštelpu gaisa normatīvo  temperatūru apkures sezonā;
 • esošo vēdināšanas  sistēmu pārbaudi,  rekomendāciju sniegšana iekštelpu mikroklimata  uzlabošanai;
 • būvdarbu apjomu un kvalitātes pārbaude pēc namu pārvalžu un nekustamo  īpašumu īpašnieku pieteikumiem;
 • Trasoloģiskas ekspertīzes veikšana un cēloņu noteikšana plīsumiem, skrāpējumiem un deformējumiem;
 • Trasoloģiskas ekspertīzes veikšana plombas un stieples gāzes skaitīšanas ierīcēm;
 • Objektu apsekošana un zaudējumu noteikšana pēc īpašuma bojājumu gadījumiem (saliešana, ugunsgrēks, un citi bojājumi);
 • Nekustamā īpašuma piedāvājumu izvērtēšana, tehniskā apsekojuma veikšana un  juridiskās reģistrācijas noformēšana Latvijas Republikā;
 • Automobiļu tehniskā ekspertīze – krāsojuma kvalitātes pārbaude;
 • Kustamo īpašumu novērtējums (mēbeles, transportlīdzekļu, iekārtas, u,c.);
 • Mēbeļu ekspertīze;
 • Auto tehniska ekspertīze (tehniskais stāvoklis, ka bija jārīkojas vadītājam dotajā ceļu situācija un CSNg analīze).   
 • Elektroinstalācijas pārbaude, kas var būt veikta pēc pasūtītāja vēlmes īpašumos (vasarnīcās, dzīvojamās mājās un ofisu telpās) dod iespēju pārliecināties par izpildes drošību un operatīvi konstatēt iespējamās kļūdas, kuras var izraisīt nevēlamas sekas (ugunsgrēku izraisīšana īssavienojumu vai pārslodzes gadījumos).
  Elektroinstalācijas pārbaude sevī  ieslēdz:
  - detalizētu elektrotīklu apsekošanu;
  - enerģijas patēriņa un regulācijas punktu (kontaktrozetes, slēdži, strāvas regulatori u.t.t.) pieslēguma kvalitātes  un to stāvokļa  pārbaudi;
  - elektroenerģijas padeves sadaļu stāvokļa, pieslēgumu un savienojumu kvalitātes pārbaudi;- telpu un sadaļu skapju apsekošana ar speciālu aprīkojumu.
 • Tīklu parametru mērījumi:
  - vadu un kabeļu izolācijas mērījumi;
  - zemējuma kvalitātes pārbaude;
  - automātisko slēdžu pārbaude;
  - elektrolīniju bojājumu meklējumi;
  - vadu šķērsgriezuma atbilstība jaudas patēriņam;
  - jaudas patēriņa un strāvas zudumu mērījumi.  
 • Sertifikāti.
 • Gāzes iekārtu ekspertīze