VI. Būvdarbu tāmēšana

Lai apzinātu nepieciešamos resursus būvprojekta realizācijā, kā arī lai kontrolētu resursu atbilstošu izmantojumu, jau būvprojekta izstrādes stadijā ir nepieciešams piesaistīt profesionālus sertificētus tāmētājus. Veicam būvprojektu ekonomisko daļu pārbaudes un to izstrādi ēkām un būvēm.

Būvadarbu tāmēšana