Pakalpojumu cenas

 

Ekspertīžu darbības jomu saraksts un cenas par darbu

Cenas par darbu

1

Tehniskās apsekošanas un neatkarīgās ekspertīzes veikšana ēku celtniecības un montāžas darbiem, inženierkomunikācijām, remontam un citiem pakalpojumiem;

 no 398 €

2

Dzīvokļū, ēku siltuma zudumu iemeslu noteikšana, bojājumu vietu atklāšana, siltumizolācijas defektu noteikšana, izmantojot infrasarkano siltuma uztvērēju;

no 256 €

3

Iekšējo parametru (temperatūras un relatīvā mitruma), mērījumi, iekštelpu gaisa parametru atbilstību normatīvajām  sanitārajām prasībām;

no 228 €

4

Pelējuma un pelējuma sēnīšu parādīšanās uz sienu iekšējām virsmām iemeslu noteikšana un ieteikumi to novēršanai;

no 313 €

5

Esošo ēkas apkures sistēmu un siltummezglu apskate un darbības analīze ar nolūku noteikt sistēmas iespēju nodrošināt iekštelpu gaisa normatīvo  temperatūru apkures sezonā;

no 398 €

6

Esošo vēdināšanas  sistēmu pārbaudi,  rekomendāciju sniegšana iekštelpu mikroklimata  uzlabošanai;

no 683 €

7

Būvdarbu apjomu un kvalitātes pārbaude pēc namu pārvalžu un nekustamo  īpašumu īpašnieku pieteikumiem;

no 797€

8

Objektu apsekošana un zaudējumu noteikšana pēc īpašuma bojājumu gadījumiem (saliešana, ugunsgrēks, un citi bojājumi)

no 285 €

9

Nekustamā īpašuma piedāvājumu izvērtēšana, tehniskā apsekojuma veikšana un  juridiskās reģistrācijas noformēšana Latvijas Republikā.

līguma cena

10

Automobiļu tehniskā ekspertīze – krāsojuma kvalitātes pārbaude.

121 €

11

Mēbeļu ekspertīze

no 313 €